Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p2zawiercie@zawiercie.eu

32 67 226 10

Zdjęcie

Odkryj z nami świat przedszkolaka

Misja

Zamierzenia koncepcji funkcjonowania i rozwoju

Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Zawierciu.

Zamierzenia koncepcji

 1.  „Piękny jest ten świat…” - Wykorzystanie naturalnego środowiska i jego zasobów            w celu nauczania i wychowania w naturalnych warunkach. Dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie.
 2. „Dziś przedszkolak jutro uczeń” – tworzenie optymalnych warunków wzbogacających i rozwijających wiadomości i umiejętności dzieci, sprzyjających poznawaniu, optymalnemu rozwojowi. Wzmacnianie pozytywnych zachowań, rozwijanie uzdolnień, wspomaganie w eliminowaniu deficytów rozwojowych. Rozwój bazy zabawowo – dydaktycznej.
 3. „Moja pani umie wszystko – umie nazwy nadać listkom…” – sł.(Maria Terlikowska) doskonalenie umiejętności zawodowych kadry pedagogicznej, podnoszenie kwalifikacji, współpraca i zaangażowanie we wspólnym dążeniu do zaspakajania potrzeb dzieci zarówno opiekuńczych, emocjonalnych, wychowawczych dydaktycznych.
 4. „Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki a my tacy mali jak wróbelki…” – (sł. Dorota Gellner) - rozwijanie zainteresowań bliższym i dalszym środowiskiem, historią, kulturą, osiągnięciami naszego miasta, kraju i innych państw. Nawiązywanie współpracy z placówkami z innych państw – realizacja programów unijnych, doskonalenie umiejętności językowych dzieci.
 5. „Przedszkole to mój drugi dom” – współpraca całej społeczności przedszkolnej dla której dobra dzieci jest celem najwyższym, najważniejszym – pion zarządzający, edukacyjny, opiekuńczy, żywieniowy, sanitarno – higieniczny, gospodarczy.  Ważne ogniwa w realizacji wszystkich zadań.

Nasz przedszkolak

 • Jest samodzielny.
 • Chętnie poznaje świat i korzysta z jego piękna.
 • Uczy się na miarę swoich możliwości i zainteresowań.
 • Czerpie radość z własnych osiągnięć, ale też innych.
 • Szanuje innych i dostrzega ich potrzeby, pomaga.
 • Ufa, ale zna zagrożenia i niebezpieczeństwa.
 • Dba o środowisko naturalne.
 • Zdrowo się odżywia.
 • Zachowuje zdrowe zasady higieny.
 • Wymaga od siebie.
 • Pokonuje niepowodzenia

Misja przedszkola

 1. Kierowanie się w życiu zasadą: największą wartością jest sam człowiek,
 2. Przedszkole na miarę potrzeb środowiska, o charakterze domowym, gdzie dzieci są szanowane i akceptowane takimi jakimi są.
 3. Dzieci, rodzice, personel przedszkola to jeden zdrowy, uzupełniający się organizm.
 4. Najpierw wymagamy od siebie samych potem od innych.
 5. Tworzenie optymalnych warunków służących opiece nad dziećmi i pełnemu, wielostronnemu ich rozwojowi.
 6. Budowanie systemu wartości opartych na prawdzie, zrozumieniu, pomocy  i współpracy.
 7. Poprzez wysoki poziom kultury i ukształtowany system wartości, oraz odpowiedni dobór form i metod pracy pedagodzy kształtują cechy osobowości oraz charakter         u młodego pokolenia .
 8. Kreatywność, innowacyjność, doskonalenie.
 9. Wykorzystanie naturalnych warunków środowiska i miejsca w jakim usytuowane jest przedszkole –  ogród przedszkolny, park w pobliżu przedszkola.

XII.

Wizja przedszkola

 1. Mały, ale wielki człowiek odważny w swych marzeniach, działaniach, dążeniach.
 2. Ukształtowanie i wychowanie pokolenia świadomego swych zdolności, możliwości i potrzeb, otwartego na otaczający świat.
 3. Rozwijanie umiejętności dzieci poprzez samodzielne działanie  i doświadczanie.
 4. Kadra przedszkola to osoby z powołaniem – zaangażowani we własny rozwój a tym samym rozwój przedszkola, partnerzy dla rodziców       w kształtowaniu charakteru młodego pokolenia.
 5. Dostępność specjalistów na terenie przedszkola. 
 6. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, pomocy dydaktycznych – dostosowanie w tym względzie każdej z klas.
 7. Utrwalone i kontynuowane różne formy współpracy z instytucjami użyteczności publicznej. 
 8. Prowadzenie zdrowego żywienia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz programów Sanepid – kształtowanie świadomości młodego pokolenia w tym względzie, kultura spożywania i celebrowania posiłku.
 9. Styl zarządzania oparty na analizie i diagnozie potrzeb, efektów współpracy  i współdecydowaniu.
 10. Plac zabaw wyposażony w urządzenia sprzyjające relaksowi, realizacji potrzeb ruchowych, poznawczych, badawczych, rozwijaniu tężyzny fizycznej.
 11. Zaplecze na rowery dla dorosłych i rowerki dla dzieci, rozbudowany parking.
 12. Godziny pracy dostosowane do potrzeb środowiska.
Zdjęcie
Logo serwisu.

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Marszałkowska 28
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

p2zawiercie@zawiercie.eu
32 67 226 10

Logo serwisu.
Zdjęcie: .

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia