Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p2zawiercie@zawiercie.eu

32 67 226 10

Zdjęcie

Odkryj z nami świat przedszkolaka

Misja

Zamierzenia koncepcji funkcjonowania i rozwoju przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Zawierciu.

1. „To moje przedszkole - tu się bawię, uczę, rozwijam”
Zapewnienie warunków bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu i poza nim oraz serdeczne, podmiotowe podejście do wychowanka, wynikiem czego jest pozyskiwanie sympatii i zaufania. Wzbogacanie bazy materialnej i podnoszenie estetyki otoczenia. Otoczenie szczególną opieką dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

2. „Każdy z nas jest inny”
Akceptacja samego siebie, bazowanie na indywidualnych predyspozycjach, rozwijanie uzdolnień, pomoc w pokonywaniu trudności, radzenie sobie z nimi. Całościowa, wnikliwa obserwacja dziecka z nastawieniem na uzyskanie określonych efektów rozwojowych dziecka.

3. „Ty zawsze masz dla mnie czas, rozumiesz moje potrzeby”
Świadoma, pełna zaangażowania praca nauczycieli poprzez odpowiedni dobór zabaw, by autentycznie odpowiadały potrzebom dzieci i zaspakajały ich ciekawość świata. Samokształcenie nauczycieli, doskonalenie zawodowe, wykorzystywanie indywidualnego potencjału wiedzy i umiejętności. Przekazywanie własnego systemu wartości najmłodszym. Spójność oddziaływań z innymi nauczycielami.

4. „Jestem gotowy iść do szkoły”
Tworzenie jak najlepszych warunków zmierzających do zaspokojenia wszystkich potrzeb dzieci: opiekuńczych, społecznych, poznawczych, ruchowych, emocjonalnych, aby łatwo pokonały próg szkolny:

5. „My name is Max” - potrafię porozumieć się po angielsku,
Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim we wszystkich grupach wiekowych poprzez systematycznie prowadzenie zajęć z tego zakresu i wykorzystanie codziennych spontanicznych sytuacji.
 

Model przedszkolaka z Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka

 • Znam swoje mocne strony i umiem je wykorzystać, a swoje słabości staram się pokonywać.
 • Jak czegoś nie wiem to pytam.
 • Potrafię prosić o pomoc.
 • Pragnę spełnić swoje marzenia.
 • Jestem ciekawy świata.
 • Mam prawo do porażek.
 • Cieszę się z sukcesów kolegów i koleżanek.
 • Dostrzegam potrzeby innych.
 • Jak słońce i deszcz- raz wygrywam ja ,a raz kolega lub koleżanka
 • Znam magiczne słowa
 • Rozwijam swoje zainteresowania
 • Jest fantastycznie, kiedy inni lubią przebywać w moim towarzystwie
 • Zdrowo się odżywiam
 • Uprawiam sporty
 • Najwspanialej bawię się na świeżym powietrzu
   

Misja przedszkola

1. Wszystkie działania jakich się podejmujemy doprowadzamy do końca kierując się przekonaniem, że największą wartością jest sam człowiek.
2. Kierowanie się w życiu zasadą: najpierw wymagamy od siebie samych potem od innych.
3. Dzieci, rodzice, personel przedszkola to jeden zdrowy, uzupełniający się organizm.
4. Porozumienie, zrozumienie, współpraca i empatia drogą do ukształtowania przyszłych pokoleń.
5. Przedszkole na miarę potrzeb środowiska, o charakterze domowym, gdzie dzieci są szanowane i akceptowane takimi jakimi są z ich wrodzonymi talentami dostrzeżonymi i rozwijanymi przez dorosłych.
6. Wszechstronny rozwój dzieci oparty na wnikliwej obserwacji i diagnozie umiejętności i potrzeb dzieci.
7. Poprzez wysoki poziom kultury i ukształtowany system wartości, oraz odpowiedni dobór form i metod pracy pedagodzy kształtują cechy osobowości oraz charakter u młodego pokolenia .
8. Zapewnienie warunków bezpiecznej zabawy i nauki dzieci opartej na wzajemnym zaufaniu.
9. Wykorzystanie naturalnych warunków środowiska - duży, dobrze wyposażony i zagospodarowany ogród przedszkolny, park w pobliżu przedszkola.
 

XIV. Wizja przedszkola

1. Dziecko podmiotem działań, celem, efektem.
2. Godziny pracy dostosowane do potrzeb środowiska.
3. Przedszkole wśród zieleni i kwiatów.
4. Udostępnienie technologii informatycznej, komputer, rzutnik w każdej klasie, Internet, wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
5. Rozwijanie umiejętności dzieci poprzez samodzielne działanie i doświadczanie.
6. Kadra przedszkola to osoby z powołaniem - pracowici, zaangażowani we własny rozwój a tym samym rozwój przedszkola.
7. Styl zarządzania oparty na współpracy i współdecydowaniu.
8. Prowadzenie zdrowego żywienia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz programów Sanepid - kształtowanie świadomości młodego pokolenia w tym względzie.
9. W zdrowym ciele zdrowy duch - częsty pobyt dzieci i zabawy na świeżym powietrzu, w terenie, badawcze metody pracy.
10. Dostępność specjalistów na terenie przedszkola.
11. Ukształtowanie i wychowanie pokolenia świadomego swych zdolności, możliwości i potrzeb, otwartego na otaczający świat

Zdjęcie
Logo serwisu.

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Marszałkowska 28
woj. Śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

p2zawiercie@zawiercie.eu
32 67 226 10

Logo serwisu.
Zdjęcie: .

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia